Chương trình Tính lương được xây dựng chung cho các công ty, đơn vị có áp dụng hình thức tính lương theo Bảng chấm công và phù hợp với quy định của Luật thuế TNCN, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
 • Theo dõi danh sách người lao động
 • Tính lương theo kỳ tính lương tháng, có các tham số lựa chọn linh hoạt để phù hợp với việc thay đổi các chính sách của nhà nước và của doanh nghiệp.
 • Tự động tổng hợp và in các báo cáo lương tổng hợp
 • Tự động tổng hợp và in các báo cáo lương chi tiết
 • Tổng hợp và in các phiếu tính lương theo từng người lao động và bảng thanh toán lương bằng tiền mặt, qua ngân hàng
 • Gửi phiếu tính lương tự động của email
 • Lập bút toán hạch toán tự động
 • Tính các số liệu kê khai thuế TNCN hàng tháng
 • Quyết toán thuế TNCN theo kỳ năm

CÁC THÀNH PHẦN
 • Tập tin chương trình:
  Là tập tin làm việc và xử lý của chương trình, tập tin này không chứa dữ liệu;
  Để sử dụng cần kết nối tập tin chương trình vào tập tin dữ liệu.

 • Tập tin dữ liệu:
  Là tập tin chứa toàn bộ thông tin tính lương. Nếu cần sao lưu chỉ cần copy tập tin này ra vị trí khác;
 • Mẫu bảng chấm công
  Mẫu này hỗ trợ tính năng cập nhật kết quả tổng hợp chấm công trực tiếp vào chương trình tính lương;
Đếm Web